Meer weten? Bel 0344 699 699

Actiefstal - Loopstal

De actiefstal is ook een vorm van groepshuisvesting. Zoals de naam al zegt worden paarden in deze stal actief gehouden. De achterliggende gedachte achter de actiefstal is het zo natuurlijk mogelijk huisvesten van paarden. Hierbij worden de verschillende functionele elementen als voer-, schuil-, lig-, drink- en rolplaatsen en eventuele graasplekken gescheiden gehouden. Door deze elementen uit elkaar te plaatsen worden de paarden genoodzaakt om te bewegen, wat goed is voor het paard.

In een actiefstal krijgen de paarden de mogelijkheid fysiek sociaal contact te uiten. Dit bevordert dan ook het welzijn van het paard. Daarnaast biedt het voordelen voor maneges die manegepony’s en -paarden hebben met stalmoed. Gebleken is dat deze pony’s en paarden daar geen last meer van hebben wanneer ze gestald staan in een actiefstal.

Een loopstal biedt onderdak aan een groep paarden die vrij kunnen rondlopen. Dit bevorderd het sociaal contact tussen de paarden, geeft ze extra bewegingsruimte. Loopstallen zijn een ideale oplossing voor de opfok van jonge paarden.
De keuze voor een loopstal berust op argumenten; de meest genoemde argumenten zijn "sociaal contact tussen de paarden", "de paarden geven zichzelf beweging" en "de dieren zijn eenvoudig te onderhouden".
VillaRos heeft een ruime ervaring met loopstallen. Kwaliteit en duurzaamheid staat bij VillaRos altijd voorop. Er word gebruik gemaakt van de beste kwaliteit materialen, zodat wij op onze producten een lange levensduur kunnen garanderen.

Bekijk de foto’s hiernaast voor een korte impressie van onze loopstallen.